قالب های رایگان
در این قسمت ، موسسه مهر دیزاین قالب هایی را به
صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده است که می توانید
قالب ها را با حجم بسیار کم و به صورت مستقیم دانلود نمایید .
همچنین می توانید قالب هایی را که قبلا فارسی نشده را از طریق
ارسال تیکت برای موسسه ارسال کنید تا مهر دیزاین قالب درخواستی را آماده - منظم - استاندارد کرده و به صورت رایگان در اختیار شما و تمامی کاربران قرار دهد .

Loading...

در حال دانلود محصول


نام فایل : sport-zone-html.rar_1322241510.rar
حجم فایل : 292.2 کیلوبایت
موسسه مهر دیزاین 10.000 دریافت و این قالب را برای شما آماده و منظم بر روی هاست پیاده سازی می کند و با هزینه ی 1.2 میلیون برای شما مربوط به این قالب سایت برنامه نویسی می کند .
برای راهنمایی های بیشتر می توانید از امکانات تیکت سایت استفاده نمایید .

موسسه بزرگ مهر دیزاین
09115793282 آقای رحمتي

جزئیات
دانلود
کد قالب :   free693
نوع : ورزشی
قیمت :
دریافت رایگان
آماده و اجرا :
10.000
برنامه نویسی
1.2 میلیون
Loading...

در حال دانلود محصول


نام فایل : template11.zip_1319199586.zip
حجم فایل : 138.4 کیلوبایت
موسسه مهر دیزاین 10.000 دریافت و این قالب را برای شما آماده و منظم بر روی هاست پیاده سازی می کند و با هزینه ی 1 میلیون برای شما مربوط به این قالب سایت برنامه نویسی می کند .
برای راهنمایی های بیشتر می توانید از امکانات تیکت سایت استفاده نمایید .

موسسه بزرگ مهر دیزاین
09115793282 آقای رحمتي

جزئیات
دانلود
کد قالب :   Free691
نوع : فروشگاهی
قیمت :
دریافت رایگان
آماده و اجرا :
10.000
برنامه نویسی
1 میلیون
Loading...

در حال دانلود محصول


نام فایل : technology.zip_1319199201.zip
حجم فایل : 308.1 کیلوبایت
موسسه مهر دیزاین 10.000 دریافت و این قالب را برای شما آماده و منظم بر روی هاست پیاده سازی می کند و با هزینه ی 1 میلیون برای شما مربوط به این قالب سایت برنامه نویسی می کند .
برای راهنمایی های بیشتر می توانید از امکانات تیکت سایت استفاده نمایید .

موسسه بزرگ مهر دیزاین
09115793282 آقای رحمتي

جزئیات
دانلود
کد قالب :   Free690
نوع : مدیریتی - مهندسی
قیمت :
دریافت رایگان
آماده و اجرا :
10.000
برنامه نویسی
1 میلیون
Loading...

در حال دانلود محصول


نام فایل : elien green.zip_1317807316.zip
حجم فایل : 1.7 مگابایت
موسسه مهر دیزاین 15.000 دریافت و این قالب را برای شما آماده و منظم بر روی هاست پیاده سازی می کند و با هزینه ی 1,200 میلیون برای شما مربوط به این قالب سایت برنامه نویسی می کند .
برای راهنمایی های بیشتر می توانید از امکانات تیکت سایت استفاده نمایید .

موسسه بزرگ مهر دیزاین
09115793282 آقای رحمتي

جزئیات
دانلود
کد قالب :   free689
نوع : گیم و بازی
قیمت :
دریافت رایگان
آماده و اجرا :
15.000
برنامه نویسی
1,200 میلیون
Loading...

در حال دانلود محصول


نام فایل : blue.zip_1317731272.zip
حجم فایل : 695.3 کیلوبایت
موسسه مهر دیزاین 10,000تومان دریافت و این قالب را برای شما آماده و منظم بر روی هاست پیاده سازی می کند و با هزینه ی 1,200 میلیون برای شما مربوط به این قالب سایت برنامه نویسی می کند .
برای راهنمایی های بیشتر می توانید از امکانات تیکت سایت استفاده نمایید .

موسسه بزرگ مهر دیزاین
09115793282 آقای رحمتي

جزئیات
دانلود
کد قالب :   free688
نوع : نمایش شخصی
قیمت :
دریافت رایگان
آماده و اجرا :
10,000تومان
برنامه نویسی
1,200 میلیون
Loading...

در حال دانلود محصول


نام فایل : bitter_sweet.zip_1317579370.zip
حجم فایل : 30.9 کیلوبایت
موسسه مهر دیزاین 15,000تومان دریافت و این قالب را برای شما آماده و منظم بر روی هاست پیاده سازی می کند و با هزینه ی 1,200 میلیون برای شما مربوط به این قالب سایت برنامه نویسی می کند .
برای راهنمایی های بیشتر می توانید از امکانات تیکت سایت استفاده نمایید .

موسسه بزرگ مهر دیزاین
09115793282 آقای رحمتي

جزئیات
دانلود
کد قالب :   free687
نوع : شخصی
قیمت :
دریافت رایگان
آماده و اجرا :
15,000تومان
برنامه نویسی
1,200 میلیون
Loading...

در حال دانلود محصول


نام فایل : res.zip_1315598542.zip
حجم فایل : 64.1 کیلوبایت
موسسه مهر دیزاین 5000 تومان دریافت و این قالب را برای شما آماده و منظم بر روی هاست پیاده سازی می کند و با هزینه ی 600,000تومان برای شما مربوط به این قالب سایت برنامه نویسی می کند .
برای راهنمایی های بیشتر می توانید از امکانات تیکت سایت استفاده نمایید .

موسسه بزرگ مهر دیزاین
09115793282 آقای رحمتي

جزئیات
دانلود
کد قالب :   free686
نوع : وب سایت کامل
قیمت :
دریافت رایگان
آماده و اجرا :
5000 تومان
برنامه نویسی
600,000تومان
Loading...

در حال دانلود محصول


نام فایل : crystal-facebook-fan-page-template.zip_1312633701.zip
حجم فایل : 1.2 مگابایت
موسسه مهر دیزاین 150,000 دریافت و این قالب را برای شما آماده و منظم بر روی هاست پیاده سازی می کند و با هزینه ی 1,200 میلیون برای شما مربوط به این قالب سایت برنامه نویسی می کند .
برای راهنمایی های بیشتر می توانید از امکانات تیکت سایت استفاده نمایید .

موسسه بزرگ مهر دیزاین
09115793282 آقای رحمتي

جزئیات
دانلود
کد قالب :   free684
نوع : شخصی
قیمت :
دریافت رایگان
آماده و اجرا :
150,000
برنامه نویسی
1,200 میلیون
2